Kiinteistökuvaus

Valokuva on välityskohteen tärkein markkinointielementti. Hyvän valokuvan avulla pyritään pysäyttämään potentiaalinen ostaja myynti-ilmoituksen kohdalle, josta ostaja sittemmin siirtyy ilmoituksen lisätietoihin. Valokuvan tarkoituksena on olla välityskohteen myynninedistäjä.

Perinteisen valokuvauksen lisäksi nykyaika on tuonut mukanaan uusia mahdollisuuksia myynnin helpottamiseksi: Videoesittelyt. Videoimisen tausta-ajatuksena on helpottaa asiakkaan tutustumista kohteeseen jo kotoa, sekä nopeuttaa asunnon myyntiä. Video kertoo kohteesta enemmän kuin perinteiset kuvat.

Toisena uutena mahdollisuutena on ilmakuvaukset. Viimeiset vuodet ovat avanneet ovia kauko-ohjattavien lennokkien myötä, joita pystytään nyt hyödyntämään kiinteistöjen myynnin yhteydessä: Ilmakuvat antavat kokonaisvaltaisen kuvan varsinaisen rakennuksen lisäksi tontista sekä muista tontilla olevista rakennuksista. Ilmakuvilla voidaan myös korostaa kohteen ympäristöä positiivisesti.

Nappaa hihasta, rimpauta tai laita sähköpostia. Otetaan kunnon kuvat välityskohteestanne!

Matti puh. 040 1711 045, matti@eastphoto.fi